Основната цел на проекта е да увеличи енергийната ефективност в сградата и да намали вредните емисии, както и да намали разходите за електроенергия и да постигне максимален процент икономия на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване.

Специфични цели:

  1. Достигане на енергийна ефективност и независимост на сградата на детската градина
  2. Използване на неизчерпаемата топлинна енергия от земята, т.е. на геотермална енергия.

Обща цел:

Проектното предложение има за цел да се реализира инвестиция в областта на енергийната ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане за детска градина „Еделвайс“, разположена в град Велинград, административен център на община Велинград.